Deklarētā dzīvesvietas adrese
Atzīmes mācību priekšmetos (12.klases 1.semestra mācību priekšmeta atzīme)
Augtskola, kurā stāsies
Alternatīva: (Norādīt tikai tajā gadījumā, ja ir cita studiju izvēle vai vēl neesi izlēmis, kur studēt)
Informācija par rekomendācijas devējiem:
Tēvs
Māte
Informācija par brāļiem, māsām:
Papildus informācija par dzīvesvietu un ģimenes materiālo stāvokli (atzīmēt atbilstošo):
Tēvs
Māte
Norādi citus regulāros ģimenes ienākumus, ja tādi ir
Ievelciet vai augšupielādējiet datni
Atļautie paplašinājumi: .jpg,.jpeg,.tif,.tiff,.gif,.png. Maksimālais izmērs: 10 MB.
Ievelciet vai augšupielādējiet datni
Atļautie paplašinājumi: .jpg,.jpeg,.tif,.tiff,.gif,.png,.pdf,.doc,.docx,.ppt,.pptx,.xls,.xlsx,.epub,.odt,.odp,.ods,.txt,.rtf. Maksimālais izmērs: 10 MB.
Ievelciet vai augšupielādējiet datni
Atļautie paplašinājumi: .jpg,.jpeg,.tif,.tiff,.gif,.png,.pdf,.doc,.docx,.ppt,.pptx,.xls,.xlsx,.epub,.odt,.odp,.ods,.txt,.rtf. Maksimālais izmērs: 10 MB.
Ievelciet vai augšupielādējiet datni
Atļautie paplašinājumi: .jpg,.jpeg,.tif,.tiff,.gif,.png,.pdf,.doc,.docx,.ppt,.pptx,.xls,.xlsx,.epub,.odt,.odp,.ods,.txt,.rtf. Maksimālais izmērs: 10 MB.


Nodibinājums "Vītolu fonds"
info@vitolufonds.lv
Tel.nr. +371 26022856
Lāčplēša iela 75B, Rīga, Latvija, LV-1011

Ja rodas jautājumi par sniegtajiem datiem
datuaizsardzība@vitolufonds.lv
Tel.nr. +371 26022856